ROV (undervannsubåt)

gir unike muligheter til å se raskt og effektivt under vann.

Undervannsinspeksjoner med ROV blir stadig mer aktuelt, for oppdrag der dykker ikke er nødvendig, dykker er for kostbar eller for risikoutsatt.

Vår ROV ser effektivt og godt under vann. Den blir bemannet av en operatør med relevant, faglig bakgrunn og bred erfaring med ROV for å sikre god kvalitet på bilder og oppgaven som skal utføres.

ROV marine

 

En av våre fornøyde kunder:

One Subsea